Reklamasjon

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører urimelig kostnad. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen.

 

Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist til å melde fra, etter at du har oppdaget feilen eller mangelen. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes til oss skriftlig. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Reklamasjon må rettes mot selger av det aktuelle produkt dvs. T. Hansen.

 

Ta alltid vare på fakturaen/kjøpskvittering som garantibevis. Om du er så uheldig at en vare går i stykker skal du returnere varen til oss sammen med en kopi av fakturaen/kjøpskvittering og en kort beskrivelse av feilen. Dette gjelder både om du sender varen tilbake til oss eller om du leverer den inn i en av våre mange butikker. Om du skal sende varen til oss, ber vi deg om å kontakte vår kundeservice for å avtale retur først. Da vil du motta detaljerte instruksjoner for forsendelse samt returseddel til benyttelse ved innsending. Når du har mottatt dette, skal pakken innleveres hos ditt nærmeste Bring leveringspunkt.