Defekte eller feil varer

Skulle du være så uheldig å motta en defekt vare, bør du hurtigst mulig returnere varen til oss. Du har ifølge kjøpsloven plikt til å reagere innenfor rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Du skal bare returnere varen til oss sammen med en kopi av fakturaen og med en kort beskrivelse av feilen. Når du sender varen i retur til oss, skal den sendes franko.

Vi vil så snart vi mottar varen fra deg, ta hånd om saken og sørge for den raskeste mulige løsning av problemet.

Hos oss har du selvfølgelig 2-års reklamasjonsrett i henhold til gjeldende norsk lovgivning og på noen varer helt opptil 5 år. På enkelte varer er det en utvidet garanti mot fabrikasjonsfeil.
Sammenlign