Feillevering

Hvis den leverte varen ikke stemmer overens med medfølgende faktura, skal du innenfor rimelig tid etter mottatt vare, henvende deg til oss.
Du kan sende en e-post til oss på thansen@thansen.no.

 

Du kan også møte opp i en av våre butikker.
Butikker

 

Hvis du velger å sende e-post, skal du huske å opplyse ditt kundenummer, som står på fakturaen, samt beskrive feilen mellom fakturaen og den faktiske leveransen.