Redegjørelse for thansen AS sine aktsomhetsvurderinger

Bakgrunn
Vi i thansen AS følger og støtter Åpenhetslovens formål. Det innebærer å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (bærekraftig forretningspraksis) i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

 

Historien /driftsområde / organisering
Thansen AS har røtter tilbake til 1973 da firmaet først ble stiftet. Firmaet het Torshov Bilrekvisita frem til det ble oppkjøpt i 2017 av T. Hansen Gruppen A/S fra Danmark. Bedriften selger i hovedsak varer til private aktører innenfor varegruppene: bildeler, -rekvisita, dekk/felger, camping, marine, sykkel, elektronikk, verktøy og moped/MC. Varene kjøpes inn fra leverandører i Europa, Midt-Østen og Asia. Varene selges i hovedsak fra våre butikker, men også noe sendes direkte hjem til kunde.

 

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
Vi tror at vi best lykkes med dette arbeidet i dialog og partnerskap med våre leverandører. Vi vil bidra ovenfor våre leverandører og samarbeidspartnere med kunnskap, retningslinjer og oppfølging slik at leverandørkjeden og forretningspartnere settes i stand til å etterleve bærekraftig forretningspraksis.

Vår policy for bærekraftig forretningspraksiser basert rundt FNs bærekraftmål og anbefalinger basert på FN og ILO-konvensjoner. Policy er utarbeidet, forankret og innarbeidet i firmaets norske ledelse, og med dette også vedtatt i firmaets styre.

 

Vi har et internt system som alle ansatte kan bruke til å varsle om kritikkverdige forhold. Vi har også etablert et kontaktpunkt for våre internasjonale leverandører. De kan klage eller varsle til transparency@thansen.no . Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er i henhold til OECD sine retningslinjer. Vi har også iverksatt en prosess for å innarbeide DFØs kontraktsvilkår i alle våre leverandørkontrakter der hvor vi anser det som mulig å nå gjennom.

 

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende

  • Vi har ikke avdekket brudd eller særlige utfordringer ved vår drift i Norge.
  • Vi har ikke avdekket noen kritiske tilfeller av risiko for brudd på bærekraftig forretningspraksis. I første omgang har rapportering skjedd ved egenrapportering av leverandørene.
  • Vårt videre arbeid med besøk, inspeksjoner, møter og innhenting av data vil bekrefte om dette er riktig eller ikke.
  • I det videre arbeidet vil vi prioritere å undersøke arbeidstidsbestemmelser, hardt fysisk arbeid og farlige arbeidsoperasjoner ved fabrikker i Kina.
  • Med det antallet leverandører vi har så vurderer vi risikoen for å være tilstede

 

I tillegg har vi avdekket følgende vesentlige risiko for negative konsekvenser

 

Prioritert negativ påvirkning / skade

Relatert tema

Land / Region

Manglende sikkerhetstiltak og prosedyrer

Helse, miljø og sikkerhet

Kina

Overtid utover lovlige rammer

Arbeidstid

Kina

Hardt fysisk arbeid

Helse, miljø og sikkerhet

Kina

 

For å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning har vi iverksatt følgende 

  • Vi har ikke iverksatt konkrete tiltak for å rette opp skade. Dette skyldes dels at vi ennå ikke har avdekket skade å rette opp, og dels at vi ønsker å få full kontroll på de nye rutinene som skal etableres. Vi påvirker også via de organisasjonene og bransjesamarbeidene som vi er en del av, uten at det ennå har kommet noe konkret ut av det.
  • Vi har etablert varslingskanaler gjennom QM+ (internt) og e-post transparency@thansen.no for leverandører.
  • Vi har iverksatt en prosess for å innarbeide DFØs kontraktsvilkår i alle våre leverandørkontrakter der hvor vi anser det som mulig å nå gjennom.
  • Vi har planlagt inspeksjoner hos en rekke av våre leverandører og da en hovedprioritet på de som ligger i Kina. Av kapasitetsmessige årsaker blir det i første omgang annonserte inspeksjoner, men på sikt kan det bli aktuelt med uannonserte.

 

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat
Det er satt inn ressurser for å avdekke fakta  og for å etterpå leverandørenes egenrapportering. Vi må fastslå om dette er et verktøy vi kan stole på eller ikke. Det er dette, samt generelle besøk og inspeksjoner, samt innarbeiding av rutiner, retningslinjer og kontraktsvilkår som vil bli prioritert i arbeidet fremover.

 

Kontakt
For spørsmål knyttet til denne redegjørelsen og vår tilnærming til bærekraftig forretningspraksis, kontakt markedssjef Hans-André Sørvik på e-post: haks@thansen.no 

Dersom du ved henvendelser vedrørende åpenhetsloven ikke mottar tilbakemelding innen 5 dager, vennligst send henvendelsen til transparency@thansen.no

 

Redegjørelsen er signert av styret i thansen AS 30/06-2023.