Produktet har blitt ødelagt etter bruk?

Hvis du opplever at produktet ditt har blitt ødelagt etter at du har tatt det i bruk, så kan du innenfor 2 år etter kjøpet reklamere på produktet. Det er viktig at du reklamerer innen rimelig tid. Husk at reklamasjonsretten kun dekker fabrikasjonsfeil på produktet. Er produktet brukt på feil måte eller feilmontert, så gjelder ikke reklamasjonsretten. Husk ta med eller send en kopi av kvitteringen. Du bes henvende deg personlig i en av våre butikker eller kontakte kundeservice på thansen@thansen.no. I de fleste tilfeller må produktet returneres til oss, enten ved oppmøte i butikk eller retur pr. post.