Hvorfor betaler jeg avgifter på scooter?

Når du kjøper en scooter eller et annet kjøretøy hos oss, må du betale for klargjørings-/leveringsomkostninger og i noen tilfeller også lovpålagt vraktpant. Du skal betale for de omkostningene, som er forbundet med klargjøring-/levering av ditt nye kjøretøy. Vi har detaljerte og omfattende klargjøringsprosedyrer av kjøretøy. Vi sjekker en lang rekke ting på ditt kjøretøy før den leveres. Vi foretar en vanlig klargjøring og inspiserer etterfølgende også kjøretøyet ved avsendelse slik at du får en god kjøreopplevelse.

Vrakpantavgiften er en avgift til staten som gjelder alle nye kjøretøy.