Generelle konkurransebetingelser

Når du deltar i en konkurranse arrangert av thansen, er følgende vilkår gjeldende. Hvis det i enkeltstående tilfeller vil gjelde andre regler, vil dette være beskrevet i den enkelte konkurransebeskrivelse.

Deltagelse og påmeldinger

 • For deltagelse i konkurranser arrangert av thansen, skal man være over 18 år. Vi forbeholder oss retten til å kontrollere alderen på vinnere og frasortere deltagere under 18 år.
 • Deltagelse i konkurranser er gratis, og hver person kan kun delta én gang. Forsøk på juks vil medføre utelukkelse fra konkurransen.
 • Ansatte i thansen og deres husstander må ikke delta i konkurranser.
 • Konkurransedeltagere aksepterer at thansen må eksponere navn og by på thansens plattformer. Deltagerne aksepterer at ens navn vil kunne bli brukt i forbindelse med promotering, og at dette skjer uten noen som helst form
 • for godtgjørelse.
 • thansen kan bestemme at deltagelse i en konkurranse alene kan begrenses til en bestemt form for påmelding eller i et begrenset fora som f.eks. thansen.no, kupong i avisen eller butikk, Facebook etc.
 • Det er deltagerens eget ansvar at påmeldingen kommer rettidig frem. thansen kan ikke holdes ansvarlig for problemer med påmeldingen, enten det skjer på internettet, i butikk, pr. telefon, e-mail, post etc.
 • Påmeldinger mottatt etter siste påmeldingsfrist vil ikke komme i betraktning. Det er alene thansen, som avgjør om en påmelding, er mottatt rettidig og kan godkjennes.Vinnere

 • Alle konkurransevinnere kontaktes direkte. thansen forbeholder seg retten til å offentliggjøre navn og by på vinneren av en konkurranse på både thansen.no, og andre medier thansen bruker.Premie

 • Premier må avhentes i en av våre butikker. Vinneren kan selv bestemme i hvilken av våre butikker avhentningen skal foregå. Premier som ikke er avhentet tre uker etter de er vunnet, forblir thansens eiendom. I forbindelse med avhentning av premier kan thansen kreve fremvisning av gyldig bildelegitimasjon som pass eller førerkort.
 • Premier kan ikke byttes til andre produkter eller omsettes til kontanter.Generelle vilkår

 • Konkurranser har alene til formål å være underholdende, og deltagere kan ikke etterfølgende rette krav mot thansen.
 • Prestasjoner i forbindelse med deltagelse i en konkurranse er thansens eiendom og må ikke overgis til tredje part med mindre annet er avtalt.
 • Ved deltagelse i en konkurranse hos thansen er man innforstått med konkurransereglene.
 • thansen forbeholder seg retten til å avslutte konkurranser uten forutgående varsel.
 • Evt. klager over konkurranser skal rettes til https://www.thansen.no/kundeservice/