Kundeopplysninger

Når det bestilles varer på T. Hansen sin hjemmeside registreres de opplysningene kjøper har angitt. Disse opplysningene brukes på denne måten:

Standardinformasjoner (påkrevde opplysninger)

Adresseinformasjon: Brukes til forsendelesformål i forbindelse med bestilling av varer.

Telefonnummer / e-mail: Brukes til å kontakte kjøper i forbindelse med behandling av ordre.

Kortinformasjon: Brukes til gjennomføring av betalingstransaksjoner.

Ytterligere informasjoner (frivillige opplysninger)

Nyheter via mail (Ja/Nei-boks): Brukes til utsendelse av nyhetsbrev (reklamer) via e-mail. Utsendelse finner som regel sted 1 gang i måneden.

Mobiltelefon / telefaks: Gir T. Hansen ytterligere mulighet til å kontakte kjøper i forbindelse behandling av dine ordre.

SMS-meldinger (Ja/Nei-boks): Benyttes kun til å sende ut meldinger relatert til bestillingen din, slik som bekreftelse, forsendelsesinfo og klar til henting.

T. Hansen Gruppen A/S videreformidler ikke informasjoner til tredjepart i noen omstendigheter, dog unntatt konsernforbundede selskaper. De dataene som kjøper oppgir, når det skjer opprettelse som kunde, betraktes som fortrolige og videregis under ingen omstendigheter.

T. Hansen Gruppen A/S sender ikke uoppfordrede e-mails ut fra disse opplysningene ut over hva som fremgår av ovenstående. Medarbeidere hos T. Hansen Gruppen A/S har adgang til disse opplysningene. Nyhetsbrev m.m. vil derfor bli sendt til kunde, såfremt det skjer påmelding til denne tjenesten på vår hjemmeside. Kunden kan til enhver tid fravelge mottagelse av reklamer. Det vil fremgå av nyhetsbrevet hvordan man avmelder seg denne tjenesten.

Når du handler hos T. Hansen registreres din IP-adresse og kjøpstidspunktet. Disse opplysningene benyttes ved etterforskning av svindel med eksempelvis betalingskort.

Alle aktiviteter i T. Hansen Gruppen A/S registreres automatisk i en loggfil. Loggfilenes brukes kun til anonyme statistiske formål (antall besøkene, hits mm.)

Har du kjøpt en vare hos T. Hansen har vi ifølge regnskapsloven plikt til at oppbevare disse informasjonene i minimum 5 år. Har du aldri handlet hos T. Hansen, men er opprettet som kunde i systemet, kan du til enhver tid anmode om at vi sletter dine data. Dette gjøres ved å sende en e-mail til thansen@thansen.no.

Som registrert kunde har du alltid muligheten for innsikt i de opplysninger vi har om deg, og du kan gjøre innsigelse mot en registrering i henhold til reglene i Persondataloven.

Alle ovenstående data sendes på alminnelig vis, i motsetning til transaksjoner med betalingskort, hvor data blir kryptert og sendt via sikre servere (SSL).