Park Life

DEN ELEKTRONISKE P-SKIVEN DU ALDRI MÅ BYTTE BATTERIET PÅ - Park Life er spesialutviklet med strømsparende komponenter, som gjør at Park Life opprettholder strømmen gjennom hele produktets levetid. Park Life oppfyller de strengeste krav til driftssikkerhet, og både funksjon og design er revolusjonerende. Park Life er den eneste elektroniske P-skiven på markedet som holder strømmen i minst ti år, uavhengig av værforhold og hvor mye du kjører bilen. Park Life stiller automatisk inn parkeringstiden når bilen er parkert. Park Life er enkel å sette opp og kan monteres på frontruten på bare ti minutter.
LITT OM PARK LIFE - DEL AV NEEDIT Needit er et selskap som spesialiserer seg på LITT OM PARK LIFE - DEL AV NEEDIT Needit er et selskap som spesialiserer seg på utvikling og design av produkter og tjenester for hjem og bil. De følger alle utvikling og design av produkter og tjenester for hjem og bil. De følger alle produkter til dørs med landsdekkende markedsføring, noe som gjør at Needit produkter til dørs med landsdekkende markedsføring, noe som gjør at Needit sammen med sine samarbeidspartnere og forhandlere har en sterk posisjon i de sammen med sine samarbeidspartnere og forhandlere har en sterk posisjon i de markedene hvor de er representert i fellesskap. Fremover vil Needit jobbe med markedene hvor de er representert i fellesskap. Fremover vil Needit jobbe med å utvide sitt sterke sortiment og lansere 1-2 nye innovative produkter per år. å utvide sitt sterke sortiment og lansere 1-2 nye innovative produkter per år.