Batterilader CTEK Multi MXS 7Amp

Varenummer 40533

Opplysninger

CTEK's MXS 7.0 A er en universal 12 Volts lader, som passer perfekt til alle ladebehov til bil, båt og campingvogn med batterier i størrelsen 14-225 Ah. Den lader batterier opp lynraskt, og vedlikeholder og rekondisjonerer med det spesielle RECOND-programmet. Laderen har også supply-funksjon som kan brukes ved batteriskift, slik at bilens innstillinger lagres.

MXS 7.0

 • 8-trinns fullautomatisk ladeprossess
 • Lader bly-/syrebatterier (våte, MF, GEL og AGM) fra 14 Ah til 225 Ah.
 • Vedlikeholdslading med impulser forbedrer batteriets levetid og ytelse
 • Lader selv tomme batterier
 • Impulser kan vekke lett sulferte batterier til live
 • Fire unike ladevalg mellom 14,4 V, 14,7 V, 13,6 V Supply, 16 V Recond
 • 7 Ah ladestrøm
 • Leveres med to utskiftbare tilkoblingskabler - én med polklemmer og én med ringkabelsko
 • Kan være tilkoblet i månedsvis - ideelt for kjøretøy som ikke brukes året rundt
 • Kompakt design
 • 5 års garanti


8-trisns ladeprossess

1. Avsulfaltering
Avsulfaltering med impulser for sulferte batterier.

2. Start
Oppstartsfase for ladning. Startfasen foregår til batteriets polspenning har nådd et bestemt nivå, deretter overgår ladningen til bulk ladning. Hvis ikke polspenningen oppnår det innstillte nivået innenfor et tidsrom, så avbrydes ladningen, og feiltype indikeres. OBS: Hvis du lader et veldig stort batteri, som er kraftig avladet så kan det være nødvendig å starte laderen forfra etter en viss tid.

3. Bulk ladning
Hovedladning på 80% skjer. Laderen leverer konstant strøm, til polspenningen har nådd til dette nivået.

4. Absorbsjonsladning
Sluttladning. Polspenningen bibeholdes på det innstillte nivået. Under denne fase minskes strømmen suksessivt. Hvis absorbsjonsfasens tid overskrides, så skifter laderen over til Analyse.

5. Analyse
Ladningen avbrytes for en kort periode, og batterispenningen måles. Hvis den faller for fort, er batteriet sannsynligvis defekt. Ladningen avbrytes.

6. Recond
Recond brukes til å gjenskape kraftig avladede ventilerte batterier, og rekondisjonering av kraftig avladede batterier med syre. Spenningen stiger med redusert strøm under en begrenset periode (avhengig av batteriets ladningsnivå fra start). Den høyere spenningen får batteriet til å gasse, som skaper en omrøring av syren, som er bra for både batteriets kapasitet og livslengde. Under denne fasen kan batteriet avgi eksplosive gasser.

7. Vedlikeholdsladning - float
De første 10 dagene av vedlikeholdsladningen avgis en konstant ladespenning.

8. Vedlikeholdsladning - impuls
Under vedligeholdsladning varierer ladningen mellom 95% og 100%. Batteriet får impuls, når spenningen faller. Opprettholder batteriet i perfekt stand, når det ikke brukes.
Laderen kan være tilkoblet i månedsvis. Kontroller evt. væskenivå.

Hent manual ->

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Batterilader CTEK Multi MXS 7Amp
Spesifikasjoner: Batterilader CTEK Multi MXS 7Amp
Varenummer40533
EAN7350009561341
Merke CTEK
Varetype Batterilader
Tekniske spesifikasjoner
Volt 12V
Inn 220-240 VAC, 50-60Hz, 12A
Utt 144/147V/158V/136V 72A
Startspenning 2,0 Volt
Returstrøm Mindre end 1 AH/Måned
Omgivelsestemperatur -20C - +50C
Isoleringsklasse IP 65
Batterityper
12V blybatteri/syre Ja