Profildybden er viktig


Slitespordybden

Da slitespordybden har innflytelse på flere av kjøreegenskapene, anbefaler vi å skifte vinterdekkene, når mønsterdybden er nede på 4 mm. Det er mulig at fortsette bruken på vinterdekk til 3 mm, som loven forskriver. Dette vil nedsette veigrepet vesentlig og kan ikke anbefales.

Sikkerhetsaspekt

Når slitespormønstret er slitt ned til 4 mm, vil slitesporindikatorene være på nivå med resten av mønstret, og indikerer dermed at dekket er nådd grensen for opprettholdelse av vinteregenskapene.


Slitespormønstrets innflytelse

Effekten fra de mange lamellene er veldig avhengig av mønsterdybden. I takt med at mønstret slites ned, reduseres veigrepet på vinterdekk tilsvarende.