Lindemann Radiator Stop leak 350 ml.

Varenummer 990003370029

Opplysninger

Passer på følgende modell:

  • Tetter kjølesystemet hurtig og effektivt ved urenheter. smører tetninger.
  • Ved skittent kjølesystem, rens først med Lindemann Radiator Flush.


  • Sikkerhedsdatablat

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Lindemann Radiator Stop leak 350 ml.
Spesifikasjoner: Lindemann Radiator Stop leak 350 ml.
Varenummer990003370029
EAN5708331211908
Merke Lindemann
Varetype Kjølertetter
Fare

H226 - Brannfarlig væske og damp.

H302 - Farlig ved svelging.

H310 - Dødelig ved hudkontakt.

H315 - Irriterer huden.

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

H330 - Dødelig ved innånding.

H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.