Spylervæske -21 grader, 4 liter pose

Varenummer 990000004724

Opplysninger

Frostsikker spylervæske til helårsbruk

Effektiv spylervæske og ruterens til helårsbruk, som fjerner siktsperrer som eksempelvis skitt, trafikkfilm, insekter osv. på frontruten.

Spylervæsken frostsikrer spyleranlegget ned til -21 grader, og danner iskrystaller ved -15 grader.

Væsken skader ikke bilens lakk, krom og/eller gummi.

Hent sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Spylervæske -21 grader, 4 liter pose
Spesifikasjoner: Spylervæske -21 grader, 4 liter pose
Varenummer990000004724
EAN5712227982445
Merke Optimize
Varetype Sprinklervæske
Advarsel

H302 - Farlig ved svelging.

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering