Spraymaling, sort silkematt, 500 ml.

Varenummer 49333

Opplysninger

Presto Sort halvblank (silkematt) 500ml

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Spraymaling, sort silkematt, 500 ml.
Spesifikasjoner: Spraymaling, sort silkematt, 500 ml.
Varenummer49333
EAN4044965011202
Merke Motip
Varetype Autolak
Fare

H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.