Tectyl 1 l, hullrom, til luftpistol

Varenummer 990000006503

Opplysninger

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Tectyl 1 l, hullrom, til luftpistol
Spesifikasjoner: Tectyl 1 l, hullrom, til luftpistol
Varenummer990000006503
EAN5705755265548
Merke Tectyl
Varetype Rustbeskyttelse
Advarsel

H226 - Brannfarlig væske og damp.

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.