Rustbeskyttelse understell 2,5kgOPTIMIZE

Varenummer 48755

Opplysninger

H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Egenskaper:

  • Beskytter bilens understell
  • Forebygger rust
  • Motstandsdyktig ovenfor værpåvirkning.
  • Lydabsorberende.
  • Forblir fleksibel.


Brukerveiledning:
  • Slip overflaten og rengjør den. Den skal være tørr og fri for fett.
  • Påfør den ønskede tykkelse.
  • Bearbeidningstemperatur 15-25 °C.
  • Rengjør redskapene med mineralsk terpentin etter bruk.


  • Hent sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Rustbeskyttelse understell 2,5kgOPTIMIZE
Spesifikasjoner: Rustbeskyttelse understell 2,5kgOPTIMIZE
Varenummer48755
EAN5710247980281
Merke Optimize
Varetype Rustbeskyttelse