Rustbeskyttelse sort body steinsp. 500ml

Varenummer 48754

Opplysninger

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Egenskaper:

 • Spraybar beskyttelse mot steinsprut.
 • Kan sprayes over med alle typer lakkfjerner.
 • Forebyggelse mot rust.
 • Motstandsdyktig ovenfor værpåvirkning.
 • Lydabsorberende.
 • Forblir fleksibel.


Brukerveiledning:
 • Slip overflaten og rengjør den, den skal være tørr og fri for fett.
 • Beskytt omgivelsene.
 • Ristes før bruk.
 • Sprayavstand 25-30 cm.
 • Påfør i flere lag.
 • Bearbeidningstemperatur 15-25 °C.
 • Uten sliping, mulig å spraye over etter 2 timer.
 • Etter bruk vendes bunden i været på boksen og spray så i flere sekunder.


 • Hent sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Rustbeskyttelse sort body steinsp. 500ml
Spesifikasjoner: Rustbeskyttelse sort body steinsp. 500ml
Varenummer48754
EAN5710247980274
Merke Optimize
Varetype Rustbeskyttelse