Rustbeskyttelse hulrom 500 ml OPTIMIZE

Varenummer 48757

Opplysninger

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Egenskaper:

  • Beskyttelse til hulrommene i karrosseriet på biler.
  • Forebyggelse mot rust.
  • Motstandsdyktig ovenfor værpåvirkning.
  • God gjennomtrengende effekt.


Brukerveiledning:
  • Ristes før bruk.
  • Påfør rikelig i hulrommene ved hjelp av adapteren.
  • Bearbeidningstemperatur 15-25 °C.
  • Etter bruk, vendes bunnen i været på boksen og spray så i flere sekunder.


  • Hent sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Rustbeskyttelse hulrom 500 ml OPTIMIZE
Spesifikasjoner: Rustbeskyttelse hulrom 500 ml OPTIMIZE
Varenummer48757
EAN5710247980335
Merke Optimize
Varetype Rustbeskyttelse