Rustbekytter CorroProtect Rødbrun 250 ml

Varenummer 49324

Opplysninger

  • H226 Brannfarlig væske og damp.
  • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
  • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
  • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  • EUH211 Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.


Oljebasert grunning som effektivt stopper rust.
Kan påføres direkte på fastsittende rust.

Det effektive rustbeskyttelsesmiddel til direkte påføring på fastsittende rust.

Dekkevne : 10-12 m2 /kg.
Støvtørr : ca. 30 min.
Slipetørr: ca. 3 timer

Rustbeskytter kan anvendes på alle rengjorte metalloverflater og kan påføres uavhengig av lufttemperaturen.

Rustbeskyttelse bør viderebehandles med dekkmaling, f.eks. olje- eller alkydmaling. Videre kan Rustbeskytter påføres celluloseprodukter ved sprøyte, herunder bil-spray, uavhengig av tidsintervaller.

Rustbeskytteren er varmebestandig opp til 120 grader C.

Rustbeskytteren er lett å slipe.

Sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Rustbekytter CorroProtect Rødbrun 250 ml
Spesifikasjoner: Rustbekytter CorroProtect Rødbrun 250 ml
Varenummer49324
EAN7314890226420
Merke CorroProtect
Varetype Rustfjerner