Body sort 1l, til luftpistol

Varenummer 990000006507

Opplysninger

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Body sort 1l, til luftpistol
Spesifikasjoner: Body sort 1l, til luftpistol
Varenummer990000006507
EAN8710941200057
Merke Tectyl
Varetype Rustbeskyttelse
Advarsel

H225 - Meget brannfarlig væske og damp.

H315 - Irriterer huden.

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.