Kjølevæske konsentrat 4 liter - Prestone

Varenummer 990000805221

Opplysninger

H302 - Farlig ved svelging
H315 - Irriterer huden
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H332 - Farlig ved innånding
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

Denne kjøle- / frostvæsken er konsentrert og må blandes ut før påfylling. Anbefales å blande med demineralisert vann (990000000046)

Prestone kjølevæske / frostvæske er ledende innen bilteknologi og er egnet for bruk på alle merker, alle modeller og alle motorer! Det kan blandet med hvilken som helst farge eller type kjølevæske / frostvæske som allerede
funnet i systemet. Den patenterte Cor-Guard-teknologien tilbyr overlegen beskyttelse mot korrosjon og gir et ekstra beskyttende lag som beskytter alle komponenter i kjølesystemet, mot kavitasjon, korrosjon, erosjon og peeling. Cor-Guard-teknologi gir uovertruffen beskyttelse for opptil 480 000 km eller 10 år. Brukes som førstefyll av flere ledende bilprodusenter.

Kokepunkt: 129 grader
Frysepunkt: -37 grader

Hovedfordeler

  • Helt ny patentert Cor-Guard-teknologi
  • Alle merker, alle modeller og alle motorer
  • Overlegen beskyttelse mot korrosjon
  • Lengre levetid på motoren
  • 10 års garanti
  • Beskyttelse for opptil 480 000 km
  • Brukes som førstefyll av flere ledende bilprodusenter - Kan blandes
  • trygt med hvilken som helst farge eller type kjølevæske/frostvæske


    Sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Kjølevæske konsentrat 4 liter - Prestone
Spesifikasjoner: Kjølevæske konsentrat 4 liter - Prestone
Varenummer990000805221
EAN5010218012349
Merke Prestone
Varetype Kjølervæske
Konsentrat/Ferdigblandet Konsentrert
Mengde 4 Liter