Kjølevæske HD konsentrat 205L - Prestone

Varenummer 990000805228

Opplysninger

H302 - Farlig ved svelging
H315 - Irriterer huden
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H332 - Farlig ved innånding
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

Denne kjølevæsken / frostvæsken er kun beregnet " store - tunge / næringskjøretøy ".

Denne kjøle- / frostvæsken er konsentrert og må blandes ut før påfylling. Anbefales å blande med demineralisert vann (990000000046)

Prestone kjølevæske / frostvæske er ledende innen bilteknologi og er egnet for bruk på alle merker, alle modeller og alle motorer! Det kan blandet med hvilken som helst farge eller type kjølevæske / frostvæske som allerede
funnet i systemet. Den patenterte Cor-Guard-teknologien tilbyr overlegen beskyttelse mot korrosjon og gir et ekstra beskyttende lag som beskytter alle komponenter i kjølesystemet, mot kavitasjon, korrosjon, erosjon og peeling. Cor-Guard-teknologi gir uovertruffen beskyttelse for opptil 480 000 km eller 10 år. Brukes som førstefyll av flere ledende bilprodusenter.

Kokepunkt: 129 grader
Frysepunkt: -37 grader

Hovedfordeler

  • Helt ny patentert Cor-Guard-teknologi
  • Alle merker, alle modeller og alle motorer
  • Overlegen beskyttelse mot korrosjon
  • Lengre levetid på motoren
  • 10 års garanti
  • Beskyttelse for opptil 480 000 km
  • Brukes som førstefyll av flere ledende bilprodusenter
  • Kan blandes trygt med hvilken som helst farge eller type kjølevæske/frostvæske


  • Sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Kjølevæske HD konsentrat 205L - Prestone
Spesifikasjoner: Kjølevæske HD konsentrat 205L - Prestone
Varenummer990000805228
EAN5010218012219
Merke Prestone
Varetype Kjølervæske
Farge Allround
Konsentrat/Ferdigblandet Konsentrert
Mengde 205 Liter