Kondensfjerner til bensin, 0,5 liter 99,7% Alkohol

Varenummer 990000000027

Opplysninger

Innhold: propan-2-ol, ethanol

Forhindrer forgasser-is og fjerner kondensvann i drivstoffsystemet. 1 liter forgasservæske til 30 liter bensin.

Teknisk Alkohol 99,7%

Hent sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Kondensfjerner til bensin, 0,5 liter 99,7% Alkohol
Spesifikasjoner: Kondensfjerner til bensin, 0,5 liter 99,7% Alkohol
Varenummer990000000027
EAN5705755263964
Merke Optimize
Varetype Karburatorvæske
Advarsel

H225 - Meget brannfarlig væske og damp.

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.