Turtle Wax Dekkvask

Varenummer 51706

Opplysninger

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Et meget effektivt rensemiddel som fjerner asfalt, tjære, olje, veisalt og andre urenheter som bidrar til at veigrepet blir dårligere.

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Turtle Wax Dekkvask
Spesifikasjoner: Turtle Wax Dekkvask
Varenummer51706
EAN5010322501296
Merke Turtle Wax
Varetype Dekkglans