Silikonfjerner 400 ml

Varenummer 48829

Opplysninger

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Effektiv silikonfjerner

Silikonfjerner brukes til å fjerne mange typer fett og smuss.

  • eks. fett, olje, silikon, voks, limrester, tjære og andet skitt.


Brukes på forhånd av lakkering for å sikre optimalt feste.

Også velegnet til områder som ikke kan tørkes med klut. Eks. sprekker og ujevne overflater.

Hent sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Silikonfjerner 400 ml
Spesifikasjoner: Silikonfjerner 400 ml
Varenummer48829
EAN5714217144550
Merke Optimize
Varetype Silikonfjerner