Motor starthjelp 400 ml OPTIMIZE

Varenummer 48823

Opplysninger

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Et verktøy for startproblemer i forbrenningsmotorer

  • Raskt skuespill.
  • Eterbasert.
  • Rist før bruk.


Applikasjon:

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Motor starthjelp 400 ml OPTIMIZE
Spesifikasjoner: Motor starthjelp 400 ml OPTIMIZE
Varenummer48823
EAN5710247980113
Merke Optimize
Varetype Starthjælp