Kobberfett 400 ml OPTIMIZE

Varenummer 48821

Opplysninger

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimize kobberfett

Spray med et høyt kobberinnhold til å smøre skrueforbindelser som er utsatt for meget høye temperaturer.
Høy termisk stabilitet.
Forebygger slitasje og fastklebing.
Motstandsdyktig ovenfor kjemikalier og værpåvirkning. Forebygger rust.
Ristes før bruk.
Smøremidlets optimale virkning er nådd etter fordamping av oppløsningsmidlet (ca. 1 min.).

Hent sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Kobberfett 400 ml OPTIMIZE
Spesifikasjoner: Kobberfett 400 ml OPTIMIZE
Varenummer48821
EAN5710247980090
Merke Optimize
Varetype Kobberfedt