Optimize - Neutral snow foam 2L

Varenummer 48937

Opplysninger

OPTIMIZE - NEUTRAL SNOW FOAM 2L

Såpe med ekstra snøskum effekt.
Denne universal blandingen er anvennelig til alle voksede overflater

Sikkerhedsdatablad

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Optimize - Neutral snow foam 2L
Spesifikasjoner: Optimize - Neutral snow foam 2L
Varenummer48937
EAN5710247063304
Merke Optimize
Varetype Autoshampoo
Fare

H315 - Irriterer huden.

H318 - Gir alvorlig øyeskade.

H332 - Farlig ved innånding.

H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.