Unior

Vår leverandør Unior forsyner oss med et omfattende utvalg av verktøy for spesialsykkelreparasjon. Sortimentet inneholder bl.a Unbrakonøkler, multiverktøy, diverse tenger og nippelnøkler, nøkler og mye mer. Du kan kjenne igjen Uniors verktøy på den lyseblå fargen og den høye verdien for prisen.
LITT OM UNIOR Unior er etterfølgeren til den rike smedtradisjonen i LITT OM UNIOR Unior er etterfølgeren til den rike smedtradisjonen i Pohorje-området og i det nordøstlige Slovenia. Den første fabrikken med Pohorje-området og i det nordøstlige Slovenia. Den første fabrikken med smidde verktøy ble etablert tidlig på 1900-tallet, i år 1919. Ingeniørene smidde verktøy ble etablert tidlig på 1900-tallet, i år 1919. Ingeniørene Mirko Bremec og Walter Mach etablerte Styria Iron-Industrial Company i Zre?e, Mirko Bremec og Walter Mach etablerte Styria Iron-Industrial Company i Zre?e, hvor selskapet Unior fortsatt har sitt hovedkontor i dag. Bedriften var da en hvor selskapet Unior fortsatt har sitt hovedkontor i dag. Bedriften var da en moderne fabrikk som produserte smidde verktøy for landbruk, gruvedrift og moderne fabrikk som produserte smidde verktøy for landbruk, gruvedrift og håndverk. I løpet av de følgende tiårene etablerte Unior et bredt nettverk av håndverk. I løpet av de følgende tiårene etablerte Unior et bredt nettverk av salg og distribusjon over hele verden. salg og distribusjon over hele verden.