Besma

TENK MILJØET - DET GJØR VI Når du velger å bruke Besmas rensevæsker og vaskemidler til dine rengjørings- og avfettingsoppgaver, er du også godt i gang. Besma-produktet utvikler spesialsåpene og rengjøringsvæskene på et høyt miljøteknisk nivå i eget laboratorium og produserer dem ved fabrikken i Vejle. Alle instruksene er utarbeidet med tanke på å ha en så lav belastning på både arbeidsmiljø og ytre miljø som mulig û og likevel effektiv.
LITT OM BESMA - Besma International Chem a/s er en familieeid og familiedrevet dansk kjemifabrikk fra 1976. Spesialsåpene og rensevæskene er utviklet ved Besmas laboratorium og produsert ved fabrikken i Vejle. Miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 siden 1999. Omfang: produktutvikling, produksjon og salg av rense- og rensevæsker til industrielle og private brukere.