Alanko

Alankos misjon er å gi sine kunder et rimelig alternativ til dyre originale reservedeler uten at det går på bekostning av kvaliteten. Alanko forsyner oss med et bredt utvalg av startere og generatorer til skarpe priser, hvor det ikke er gått på kompromiss med kvaliteten.
BAK ALANKO Grunnlaget for dagens ALANKO GmbH ligger i 1948, da onkelen til de BAK ALANKO Grunnlaget for dagens ALANKO GmbH ligger i 1948, da onkelen til de tre nåværende administrerende direktørene grunnla en fabrikk for reparasjon tre nåværende administrerende direktørene grunnla en fabrikk for reparasjon av startere, generatorer og bilbatterier. I dag har Alanko over 30 ansatte og av startere, generatorer og bilbatterier. I dag har Alanko over 30 ansatte og flere tusen varenumre. flere tusen varenumre.