DEFA Termini Stand - kupévarmerbrakett

Varenummer 22582

Opplysninger

DEFA Termini Stand er tilpasset til DEFA Termini kupévarmere, og må ikke benyttes til andre kupévarmere.
Termini Stand skal aldri benyttes på sjåførens side i bilen. Pass på at kupévarmeren ikke tilsøles, eller at væske/fremmedlegemer kommer ned i apparatet.
Pass på at kupévarmerens åpninger (innsug og utblåsing) ikke blokkeres. Påse at det er minimum 300mm fri avstand der varm luft fra apparatet blåser ut.
Kjør aldri med løse gjenstander i bilen.
Pass på at gulvmatter og annet ikke blir liggende inntil kupévarmeren.

Bøylen (A) på DEFA TerminiTM Stand plasseres på et plant og stabilt sted under gulvmatten, der varmluften fra kupévarmeren blåses fritt opp i bilens kupé.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer- produkter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

Størrelse: 145x127x65mm
Vekt (kg): 0,112kg