Lindemann Smokeless 400 ml

Varenummer 990003370035

Opplysninger

SMOKELESS

KRAFTIG DIESEL ADDITIV SOM MOTVIRKER RØYKUTVIKLING. HELLES I TANKEN FØR VISNING

Smokeless er et ekstremt effektivt additiv, spesielt utviklet for å imøtekomme de stadig voksende krav til dieselmotorens utslipp av skadelige stoffer i eksosen. Videre motvirker det røykutvikling

Tilsetning av Smokeless i drivstoffet, minsker utviklingen av sort røyk fra motorens forbrenning. Dette oppnås ved en fullstendig rensing av innsprøytningssystemets pumpe og dyser og ved en markant hevning av cetantallet.

Videre påvirkes drivstoffets evne til å forstøves og brenne i motorens forbrenningskammer. Smokeless blander seg omgående med drivstoffet i tanken, hvor så en rensende prosess starter.

Den fulle virkningen av rensingen oppnås allerede etter ca. en times drift.

FARETEKST
- Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. - Dersom det er nødvendig med legehjelp ha produktets beholder eller etikett for hånden.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Unngå utslipp til miljøet.
- VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMATIONSSENTER/ en lege. IKKE framkall brekning.
- Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale bestemmelser.

Sikkerhedsdatablat

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Lindemann Smokeless 400 ml
Spesifikasjoner: Lindemann Smokeless 400 ml
Varenummer990003370035
EAN5708331211335
Merke Lindemann
Varetype Smokeless