Spraylakk matt satin acrylic 500m

Varenummer 49358

Opplysninger

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H318 Gir alvorlig øyeskade

500 ml.

Hent sikkerhedsblad

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Spraylakk matt satin acrylic 500m
Spesifikasjoner: Spraylakk matt satin acrylic 500m
Varenummer49358
EAN4044965265537
Merke Motip
Varetype Maling