Glassfiber sparkel 250 g OPTIMIZE

Varenummer 48713

Opplysninger

Glassfibersparkel til reparasjon av større skader med god vedheft på metall, tre, betong og plast.

Rens overflaten og slip ned til rent metall om ønskelig.

Mix materialet i korrekt mengde med 2-4 % herder og påfør i passende tykkelse.

Arbeidstid ca. 3-5 min.

Etter ca. 30 min. kan overfladen slipes.

Ubrukt blanding kan ikke gjenbrukes.

Oppbevares tørt og kjølig.

Hent sikkerhedsdatablad

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Glassfiber sparkel 250 g OPTIMIZE
Spesifikasjoner: Glassfiber sparkel 250 g OPTIMIZE
Varenummer48713
EAN5710247980182
Merke Optimize
Varetype Glasfiber spartel
Fare

H226 - Brannfarlig væske og damp.

H315 - Irriterer huden.

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

H361d - Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering