Rustbeskyttelse Understell lL OPTIMIZE

Varenummer 48751

Opplysninger

H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Egenskaper:

 • Beskyttelse til undersiden av biler.
 • Forebyggelse mot rust.
 • Motstandsdyktig ovenfor værpåvirkning.
 • Lydabsorberende.
 • Forblir fleksibel.
 • Påføres med en UBC-sprøytepistol.
 • Arbeidstrykk: 4-5 bar.


Brukerveiledning:
 • Slip overflaten og rengjør den. Den skal være tørr og fri for fett.
 • Beskytt omgivelsene.
 • Ristes før bruk.
 • Påfør i den ønskede tykkelse.
 • Bearbeidningstemperatur 15-25 °C.
 • Rengjør sprøytepistolen med mineralsk terpentin etter bruk.


 • Hent sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Rustbeskyttelse Understell lL OPTIMIZE
Spesifikasjoner: Rustbeskyttelse Understell lL OPTIMIZE
Varenummer48751
EAN5710247980236
Merke Optimize
Varetype Rustbeskyttelse