Limspray 400 ml OPTIMIZE

Varenummer 48815

Opplysninger

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Universal spraylim
Lim til både permanent/midlertidig sammenklebing. Anvendelig til å lime papir, kartong, tre, tekstiler og forskj. typer plastikk. Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett.
Bearbeidningstemperatur 15-25B °C.
Til permanent fastliming, behandles begge deler med limet. La det tørke i 15 til 20 min. og press dem deretter godt sammen.
Til en midlertidig fastliming behandles en av delene med limet. La det tørke i 5 til 10 min. og press dem deretter godt sammen. Etter bruk vendes bunden på boksen i været og spray så i flere sekunder.

Hent sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Limspray 400 ml OPTIMIZE
Spesifikasjoner: Limspray 400 ml OPTIMIZE
Varenummer48815
EAN5710247980021
Merke Optimize
Varetype Spraylim