Metall sparkel 250 g OPTIMIZE

Varenummer 48715

Opplysninger

H226: Brannfarlig væske og damp.
H315: Irriterer huden.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H361d: Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H372: Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

Metalsett på tokomponentbasis til utjevning av ujevnheter i overflater av stål, aluminium, tre, betong og polyester.
Aluminiumspigment gjør det ytterst lett å påføre og dermed ideelt til behandling av store overflater.
Elastisk, lett å påføre og meget lett å slipe.
Kan sprayes over med alle lakkfjerningsmetoder.
Motstandsdyktig ovenfor kjemikalier og værpåvirkning. Fremragende hefteeffekt.

Midlets anvendelsestid: 3-5 minutter.
Tilsett herdemiddel: 2,5 %.
Kan påføres i lag på opp til 2 cm.
Slip overflaten og rengjør; den skal være tørr og fri for fett. Bland den nødvendige mengde sett med herdemidlet. Påfør i den ønskede tykkelse.
Behandlingstemperatur: 15-25 °C.
Kan slipes etter 30 minutter.
Kan sprøytes igjen etter ca. 1 time.
Slip etter herding, og påfør fint sett ønskelig. Tørketiden avhenger av romtemperaturen.
Rengjør redskapene etter bruk.
Overskuddsmateriale som er blandet med herdemiddel, må ikke oppbevares i boksen.

Hent sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Metall sparkel 250 g OPTIMIZE
Spesifikasjoner: Metall sparkel 250 g OPTIMIZE
Varenummer48715
EAN5710247980205
Merke Optimize
Varetype Metal spartel