Rep.sett varmetr.bakrute Circuit+Loctite

Varenummer 49238

Opplysninger

H225 Meget brennbar væske og damper.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sterkt ledende sølvfylt produkt til:
-reparasjon av varmetråde i el bakrute
-reparasjon av print baner
-strøm ledende
-enkel og hurtig reparasjon

2 gr.

Sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Rep.sett varmetr.bakrute Circuit+Loctite
Spesifikasjoner: Rep.sett varmetr.bakrute Circuit+Loctite
Varenummer49238
EAN5010266431970
Merke Loctite
Varetype Reparasjonssett