Selaclean Iron X-it, 500 ml

Varenummer 51842

Opplysninger

Produktet som enkelt og effektivt fjerner flyverust fra karosseri og felger. Produktet sprayes på, og løser opp de vanskelige nuppene som sitter i lakken og på felgene. Dette er enkelt å følge med på, produktet skifter nemlig farge når reaksjonen starter.

Sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner: Selaclean Iron X-it, 500 ml
Spesifikasjoner: Selaclean Iron X-it, 500 ml
Varenummer51842
EAN7056360330755
Merke Selaclean
Varetype Flyverustfjerner
Fare

H302 - Farlig ved svelging.

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318 - Gir alvorlig øyeskade.

H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.