Tidsur

Tidsur
Elektronisk, jordet tidsur med 8 funksjoner. Ukeprogram, mulighet for 8 av/på-program. "Manuell på-" automatisk, " manuelt av"-funksjoner gjør ønskede innstillinger svært enkelt. 12-/24-timers program. Tidsuret har også en intervallfunksjon ("RANDOM") som gjør at tidsuret kobler inn og ut automatisk med intervaller fra 0-32 minutter. Når denne funksjonen er koblet inn vil dette skje automatisk mellom 6 på ettermiddagen og 6 om morgenen. Tidsuret har 16 kombinasjonsmuligheter/innkoblinger. Maks. belastning 3600W. Bør kun brukes i temperaturer mellom ÷10 til +40°C. Minimum innstillingstid er et minutt.