Isskrape kort med mykt håndtak

Isskrape kort med mykt håndtak
Praktisk isskrape.
Hvis det skulle komme skader på bladet, kan den snus og brukes på alle 4 sider.