NextBase SDHC Minnekort 32GB

NextBase SDHC Minnekort 32GB
SDHC minnekort 32GB Class10