MCR metallbehandler 0,25l

MCR metallbehandler 0,25l
Egenskaper
Flaggskipet til X-1R. MCR behandler alle jernholdige metaller som utsettes for belastning med en helt unik prosess som øker belastningsoverflatens jevnhet og hardhet. MCR reduserer friksjonen, slitasjen, temperaturen, energi- og drivstofforbruket, samt øker levetiden på de applikasjoner hvor MCR benyttes. Ikke jernholdige metaller og syntetiske materialer påvirkes også positivt gjennom lavere arbeidstemperatur og mindre metallpartikler. MCR tilsettes 3-6% i oljen og benytter oljen som transportør for å nå metalloverflatene som utsettes for belastning. MCR er nøytral mot de oljer den benyttes sammen med. MCR påvirker ikke oljens viskositet eller egenskaper, men behandler kun metalloverflatene.
Bruksområder
MCR anvendes til alle motorer og maskiner av alle slag, fra biler til storindustrien. MCR er et oljeadditiv som ikke påvirker oljen og kan benyttes i alle typer oljer i motorer, girkasser, aksler, hydraulikksystem, servostyring, aircondition etc. Jamført med konkurrenter MCR er unik i sitt slag i verden. MCR inneholder ingen løsemidler og ingen faste partikler av noe slag. MCR påvirker ikke oljen, er ikke giftig, tåler høye temperaturer samt fungerer effektivt like lenge som den oljen den anvendes sammen med. MCR oppfyller og tilfredstiller det mange tidligere har lovet uten hold, men uten de negative bivirkningene som andre produtker har vært behefted med. Siden MCR ikke inneholder løsemidler påvirker ikke MCR pakninger og lignende. Stort sett alle disse punktene er unike for MCR, hvilket gjør den unik på markedet.
Miljøaspekt MCR reduserer de skadelige utslippene* gjennom lavere arbeidstemperaturer, minsket friksjon samt mindre slitasjepartikler og forbrenningsrester i avgassene. MCR minsker det globale ressursbehovet gjennom økt levetid på motorer og maskiner der MCR anvendes. * Mengden NOx (Nitrogenoksider) i avgassene fra motorer øker raskt med økt avgasstemperatur, derfor vil den reduserte temperaturen som minskes med MCR gi lavere NOx-utslipp. NOx kobles også sammen med nedbrytningen av ozonlaget, så hver eneste reduksjon av NOx er viktig for det globale miljøet.