TurtleWax Alushine Felgrens 5 ltr.

Varenummer 51806

Informasjon

Turtle Wax Pro Alushine er en høykonsentrert sterk alkalisk felgrengjøring, som ved forsigtighet kan brukes i beholder.

Bruksanvisning:
Blandes med vann 1:5 - 1:20.

Produktet må ikke tørke inn!!

Etterskyll med masse vann.

OBS! Må ikke brukes på krom og ikke-lakkerte rustfrie flater!!

Inneholder:

Amfotere overflateaktive stoffer
Nonioniske overflateaktive stoffer <5%

NB!! MÅ skylles helt av med det samme, må ikke sittee og "trekke".

Kildesortering: Sorteres som plast

KUN TIL PROFFESJONELT BRUK

Brukermanual