Lakkspray, hvit

Lakkspray, hvit
Hvit blank, 500ml. Akryl lakk.
Spesifikasjoner: Lakkspray, hvit
Spesifikasjoner: Lakkspray, hvit
Varenummer99444300103
Merke Motip